💰 0963 514 966
🗝 Mã sản phẩm: TC0003
Thông số kỹ thuật: Cao 48 cm
🏭 Xuất sứ: đồ đồng thủ công mỹ nghệ thành phát
️🛒 Tình trạng: còn hàng
Quét mã QR để đọc trên điện thoại
Phone
Hãy để lại SĐT, Tư vấn viên của chúng tôi sẽ gọi ngay cho bạn miễn phí!
Xem nhanh nội dung

Tượng Phật Đại Thế Chí Bồ Tát bằng đồng cao 48cm - Đồ Đồng Thành Phát.

địa chỉ thỉnh tượng Bồ Tát Đại Thế Chí Bằng Đồng

( Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí Cao 39 cm Dát Vàng 9999 giá thỉnh tượng  12.900.000 đ ) zalo: 0963514966 - 0963523786

== >> Bồ Tát Đại Thế Chí Trong Phật Giáo Là Ai ?

==>> Lược Sử Và Ý Nghĩa Của Đại Thế Chí Bồ Tát ?

==>> Tượng Phật Bồ Tát Đại Thế Chí Bằng Đồng Thờ Tại Gia ?

==>> Kích Thước Tượng Phật Bồ Tát Đại Thế Chí Bằng Đồng ?

==>> Địa Chỉ Thỉnh Tượng Phật Bồ Tát Đại Thế Chí Bằng Đồng?

==>> Đúc tượng phật bồ tát bằng đồng Bồ Tát Đại Thế Chí Cỡ Lớn

==>> Đúc Tượng Phật Bồ Tát Đại Thế Chí Bằng Đồng Cỡ Nhỏ.

  • Bồ Tát Đại Thế Chí trong phật giáo là vị bồ tát chúng ta thường thấy trong bộ Tượng Phật Bằng Đồng Tây Phương Tam Thánh gồm " Phật ADIDA - Bồ Tát Quán Thế Âm - Bồ Tát Đại Thế Chí " ngài bồ tát đaiọ thế chí ngồi bên phải phật ADIDA khi chúng ta nhìn vào, bên kia đối xứng là Bồ Tát Quán thế Âm, với diện đứng trên dài sen hoặc ngồi trên đài sen, Bồ Tát Đại Thế Chí thường dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp mọi nơi, khắp tam thiên đại thiên thế giới, cõi trời người, cõi phật, tiên,.., khắp mười phương thế giới thoát khỏi khổ đau, thành tựu chứng quả bồ đề.
  • Lược Sử Và Ý Nghĩa Của Đại Thế Chí Bồ Tát, Từ thủa xa xưa trong phật giáo nguyên thủy ở thế giới vô lượng các trư phật bồ tát có " Đức Phật Hiệu Kim Quang Sư Tử Du Hỷ " thị hiện hóa độ chúng sanh lúc bấy giờ có ông vua hiệu là Oai Đức chuyên làm chánh pháp dùng để trị dân gọi là Pháp Vương Ngài rất kính trọng vị phật Kim Quan Sư Tử Di Hỷ. Một hôm nhà vua ngồi thiền định nhập định thì thấy hai hoa sen mọc nên ở hai bên mỗi hoa sen mọc nên mộc đồng tử, nhà vua cùng hai đồng tử cùng tới chỗ đức phật nghe pháp, vua Oai Đức đó là tiền thân cảu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và hai vị bồ tát là Bồ Tát Quán Thế Âm Và Bồ Tát Đại Thế Chí.  
  • Bồ Tát Đại Thế Chí khi xuất gia chưa học đạo là Còn thứ hai cảu vua Vô Tránh Niện là Ni Ma Thái Tử, Ngài vâng lời phụ vương xuất gia phát tâm học đạo cúng giường Phật Bảo Tạng và pháp nguyện độ sanh những hạnh tu mà ngài độ sanh, những hạnh tu ngài độ tâm là.

Ba nghiệp của thân: Không sát hại chúng sanh, không trộm cướp của người và không tà dâm.

- Bốn nghiệp của miệng: Không nói láo xược, không nói lời thêu dệt, không nói lời hai chiều và không nói lời độc ác.

- Ba nghiệp của ý: Không tham nhiễm danh lợi và sắc dục, không hờn giận oán cừu và không si mê ám muội, cùng các món hạnh tu thanh tịnh mà hồi hướng về Đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và cầu đặng một thế giới trang nghiêm đẹp đẽ, như cõi Phật Biến Xuất Nhất Thiết Công Đức Quang Minh Sang Vương Như Lai.

Trong khi đó, thì Ngài cũng còn tu Bồ tát Đạo, làm việc Phật sự, dạy dỗ mọi người và làm những sự lợi ích cho các loài hữu tình để mà cầu mau đặng hoàn mãn các món công hạnh đã thệ nguyện. Đến chừng Phật Biến Xuất Nhứt Thiết Công Đức Quang Minh Sang Vương Như Lai diệt độ rồi, thì ngài sẽ thành đạo, kế ngôi Phật truyền chánh pháp mà hóa độ chúng sinh,..., Bồ tát Đại Thế Chí với hình tượng ngồi trên cành sen, tay cầm cành sen ơt vị trí bên phải khi nhìn vào như hình dưới.

tượng phật bằng đồng tam thành tây phương

( Bộ tượng phật tam thánh tây phương bằng đồng cao 39 cm ngồi đài sen dát vang 9999 giá thỉnh 38,700,000 đ ).

Hình tượng Bồ Tát Đại Thế Chí.
Ngài đứng bên phải của Đức Phật A Di Đà, đeo chuỗi anh lạc và tay cầm hoa sen xanh. Hoa sen xanh tượng trưng cho thanh tịnh, tức là đoạn đức. Dùng trí tuệ dứt sạch tất cả phiền não nhiễm ô, cứu vớt chúng sinh lên khỏi vũng bùn ác trược. Muốn cứu vớt chúng sanh về cõi Tịnh độ, trước phải dạy họ dứt sạch phiền não uế ô. Vì thế, danh hiệu Ngài đã nói lên ý nghĩa vận dụng ánh sáng trí tuệ chiếu soi cho chúng sinh thấy rõ những ô nhiễm của mình và đồng thời cũng giúp cho họ có sức mạnh đoạn trừ những nhiễm ô nầy để có thể đưa họ về cõi Tịnh độ.

Trong mỗi vị Phật đều có đủ hai đức tánh quan trọng là từ bi và trí tuệ. Nếu thiếu một trong hai đức tánh này, thì sẽ không bao giờ thành Phật. Đức Phật A Di Đà thì cũng thế, Ngài có hai vị thị giả là Bồ Tát Quán Thế Âm bên trái và Bồ Tát Đại Thế Chí bên phải. Bồ Tát Quán Thế Âm thì tượng trưng cho từ bi, còn Bồ Tát Đại Thế Chí thì tượng trưng cho trí tuệ viên mãn. Trí tuệ thì lúc nào cũng dẫn đầu bởi vì có trí tuệ viên mãn thì từ bi mới thành tựu được. Đức Phật Thích Ca cũng có hai vị Bồ tát phụ tá là Văn Thù và Phổ Hiền. Ngài Văn Thù Sư Lợi tượng trưng cho trí tuệ còn ngài Phổ Hiền là đại hạnh từ bi. Phật Bảo Tạng nghe mấy lời vủa Ni Ma Thái tử nguyện ở trên, liền thọ ký rằng: "Theo như lòng của ngươi muốn thành tựu một thế giới rộng lớn trang nghiêm, thì qua đời vị lai, trải hằng hà sa kiếp, sau nầy làm Bồ tát hiệu là Đại Thế Chí, phụ tá bên cạnh đức Phật A Di Đà ở cõi Cực Lạc. Và, sau nữa ngươi sẽ thành Phật hiệu là “Thiên Trụ Công Đức Bảo Vương” ở thế giới Đại Thế”. Theo kinh Quán Vô Lượng Thọ thì Đại Thế Chí có nghĩa là dùng ánh sáng trí tuệ soi khắp mười phương, khiến chúng sanh trong ba đường ác được giải thoát và được năng lực vô thượng. Ngài đã dùng pháp môn Niệm Phật Tam muộI để tự tu và hóa đô chúng sanh. Trong hội Lăng Nghiêm, Đức Phật Thích Ca hỏi chỗ sở tu sở đắc của các vị A–la-hán và Bồ tát, thì ngài trả lời rằng: “Thời Đức Phật Siêu Nhật Nguyệt Quang dạy con niệm Phật Tam muội…Nhơn địa xưa của con dùng tâm niệm Phật nhập vô sanh nhẫn. Nay ở thế gian nầy, con tiếp độ người niệm Phật về Tịnh độ”. Đức Quán Thế Âm dùng lòng từ bi lắng nghe tiếng đau khổ đến cứu độ chúng sinh, còn Bồ Tát Đại Thế Chí dùng ánh sáng trí tuệ soi đường cho chúng sinh được giải thoát.

địa chỉ thỉnh tượng Bồ Tát Đại Thế Chí Bằng Đồng

( Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí Cao 39 cm Dát Vàng 9999 giá thỉnh tượng  12.900.000 đ ) zalo

- Tượng Phật Bồ Tát Đại Thế Chí Bằng Đồng Thờ Tại Gia có rất nhiều kích thước như tượng cao 23 cm, tượng Bồ Tất Đại Thế Chí cao 39 cm, Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí Cao 48 cm, Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí Cao 51 cm, Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí cao 68 cm,..,ngoài ra quý khách muốn đúc tượng đồng cỡ lớn hơn cao 1 m, 2 m, 3 m,..,khối lượng từ vài trăm kg tới vài tấn đồng, tượng bồ tát Đại Thế Chí Bằng Đồng diện đẹp thờ tại gia với tượng nhỏ cỡ bé ngồi đài sen diện đẹp.

địa chỉ bán tượng bồ tát đại thế chí bằng đồng

Tượng Phật Đại Thế Chí Ngồi Đài Sen Cao 48 cm

Tông tin chi tiết về sản phẩm Tượng Đại Thế Chí Bồ Tát  bằng đồng:
- Tên sản phẩm: tượng phật bằng đồng  Đại thế Chí bồ tát.
- Chất liệu: Tượng phật được đúc bằng đồng vàng cát tút chuẩn chọn lọc cao cấp.
- Kích thước: Cao 48cm.
- Mầu sắc: Vàng của đồng thau, đồng cát tút xanh bóng sáng đẹp. Bề mặt Tượng Phật Đại Thế Chí Bồ Tát được chà bóng, phủ Pu chống oxi hóa, giúp đồng bền với thời gian.

- Cơ sở sản xuất: Đúc đồng uy tín tại cơ sở Đồ Đồng Thành Phát.

Dưới đây là hình ảnh chi tiết về sản phẩm Tượng Phật Bằng Đồng Đại Thế Chí Bồ Tát:
Tượng Phật Đại Thế Chí Ngồi Đài Sen Cao 48 cm

Đúc tượng phật Đại Thế Chí Bồ Tát tại Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng.

Tượng Phật Đại Thế Chí Ngồi Đài Sen Cao 48 cm
 Đặc điểm của Tượng Phật Đại Thế Chí Bồ Tát.
Hình hoặc tượng Bồ Tát Đại Thế Chí thường đứng hai tay cầm cành hoa, cách mặc cũng giống như Bồ Tát Quán Thế Âm, nhưng đứng trên hoa ở bên tay phải đức Phật A Di Đà trong bộ tượng Tây Phương Tam Thánh. Trên chóp mũ thường có hình ngôi chùa đại diện cho trí tuệ của ngài.

Sơ Lược Về bồ tát Đại Thế chí:
 Bồ Tát Đại Thế Chí
là một vị bồ tát thể hiện ánh sáng trí tuệ trong phật giáo đại thừa, là bậc đại sĩ trợ tuyên tránh pháp cho đức phật A-Di-Đa ở thế giới tây phương cực lạc. Đại Thế Chí Bồ Tát còn gọi là đắc Đại Thế Chí Bồ tát, đại tinh tấn bồ tát, vô biên quang Bồ tát,.., Hay Thế Chí. Ngài là vị bồ tát thường dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp mọi loài, khiến chúng sanh thế gới thoát khỏi khổ đau, thành tựu đạo quả bồ đề. Đắc Đại Thế Bồ Tát, vì Bồ tát có hạnh nguyện Đại hùng đại lực, đại từ bi dùng hạnh nguyện này để trụ trong ta bà thế giới, điều phục và tiếp độ chúng sanh cang cường.
Trong kinh đại bi liên hoan, tiền thân của Đại Thế Chí Bồ Tát  là Ni-Ma-Vương-Tử người con thứ hai của Chuyển Luân Vương Vô Tránh Niệm ( Sau này là đức phật A-Di-Đa ).
Trong bức tranh vẽ "Tây Phương Tam Thánh", Bồ Tát Ðại Thế Chí cầm cành hoa sen màu xanh đứng bên tay phải Ðức Phật A Di Ðà, bên tay trái là Bồ Tát Quán Thế Âm cầm nhành dương liễu và bình tịnh thủy. Trong kinh sách hai vị Bồ Tát hiện thân cư sĩ nữ hai bên Ðức Phật A Di Ðà tượng trưng Từ Bi và Trí Tuệ.

Tượng Phật Đại Thế Chí Ngồi Đài Sen Cao 48 cm

( Tượng Bồ Tát Đại Thế Chí Cao 39 cm giá thỉnh tượng  4.900.000 đ ) zalo: 0963514966 - 0963523786

tượng bồ tát đại thế chí bằng đồng cao 39 cm

Ý Nhĩa Hình tượng Bồ tát Đại Thế Chí: 

Dân gian ta có câu: “Trong đầm gì đẹp băng sen – Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Hoa sen tượng trưng cho sự thanh khiết, trong sạch, không dính dáng tới danh lợi thế gian, có sức mạnh tự tại vượt thoát khỏi bùn nhơ, từ đó mà thành tựu trí tuệ. Bồ Tát Đại Thế Chí, tay cầm nhành hoa sen; Người biểu trưng cho đức tinh tấn và ánh sáng trí tuệ. Màu xanh của nhành hoa sen tỏa ánh sáng trên cõi trời tây phương tịnh độ; và còn là sức mạnh tinh tấn của chánh định, trí tuệ siêu việt như trời biển tĩnh lặng, rộng lớn, bao la bát ngát. Danh hiệu của Người nói lên hạnh nguyên đại hùng, đại lực, đại tinh tấn và ánh sáng trí tuệ vô biên chiếu khắp mọi loài chúng sinh; có thể phá trừ vô minh, điều phục tham sân si, chuyển hóa phiền não thành Bồ Đề.

Danh Mục Tham Khảo.

Tượng Đồng Phong thủy, Tượng Phật Bằng Đồng Để Ô TôTượng Danh nhân bằng đồngTượng Phật Bằng ĐồngTượng Phật Mạ Vàngđồ đồng.

Xem video tượng đại thế chí bồ tát bằng đồng tại cơ sở chúng tôi:

- Bài viết tiếp theo Tượng Thích Ca mâu Ni - Tượng A Di Đà Cao 48 cm

Hệ thống cửa hàng

Đồ Đồng Thành Phát

🏠 Trụ sở tại Hà Nội:

☑️ 311 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

☑️ 105 Doãn Kế Thiện, Cầu Giấy, Hà Nội

🏠 Trụ sở tại Đà Nẵng: 

☑️ 129 Nguyễn Tri Phương, Thanh Khê, Đà Nẵng

🏠 Trụ sở tại TP Hồ Chí Minh: 

☑️ Số 139 Kinh Dương Vương, P12, Q 6, TP. Hồ Chí Minh

☑️ Số 44 đường Đồng Tâm - Xã Trung Chánh - Hóc Môn

🏭  Xưởng đúc: Lộng Thượng, Văn Lâm, Hưng Yên

🏭  Xưởng đúc: Ý Yên, Nam Định

🏭  Xưởng đúc: Đại Bái, Bắc Ninh

📞 0963.514.966 - 0963.523.786

Cam kết

  • Chuyên hàng cao cấp, chất lượng
  • Nói không với hàng chợ, hàng kém chất lượng
  • Đúc hoàn toàn thủ công bằng đồng cao cấp
  • Chất lượng hàng đầu, Không han gỉ, bong tróc, oxi hóa