NGAI THỜ - KHÁM THỜ

Ngai thờ bằng đồng - khám thờ cúng gia tiên bằng đồng với các kích thước ngai đồng cao 68 cm, rộng 42 cm, ngai thờ cao 81 cm, rộng 45 cm mẫu ngai đồng 8 rồng 6 tiện, khám đồng thờ cúng gia tiên hai cánh cửa đẹp quý khách có nhu cầu mau ngai thờ bằng đồng thờ gia tiên, khám thờ bằng đồng thờ gia tiên gọi ngay 0963514966.