Bộ Ngũ Sự Hàng Liên Doanh Số 3

Bộ Ngũ Sự Bằng Đồng Hàng Liên Doanh Đại Phát Số 3 Phù Hợp Với Ban Thờ Gia Tiên Dài 1,87 m rộng 81 cm

bộ ngũ sự bằng đồng hàng đại phát

bộ tam sự đỉnh hạc bằng đồng

bộ tam sự bằng đồng đỉnh hạc

bộ lư đồng thờ cúng

bộ ngũ sự bằng đồng hàng đại phát