TRANH SEN HẠC BẰNG ĐỒNG

Tranh đồng ao sen treo nhà thờ, tranh đồng sen hạc, tranh đồng tùng hạc,.., các mẫu tranh đồng có liên quan tới sen, hạc đều được xem như một biểu tượng tranh đồng phong thủy đẹp, với ý nghĩa bình an thịnh vượng.