Hoàn Thiện Ngia Thờ Bằng Đồng Đỏ Cao 81 Cm Cho Anh Khách Vĩnh Phúc

Đúc ngai đồng thờ cúng bằng đồng, mẫu ngai đồng cỡ đại dùng cho ban thờ gia tiên ông bà dài 1,97 m tới 2,17 m, đúc ngai thờ bằng đồng đỏ nguyên chất bằng đồng đỏ, mẫu ngai đồng lưỡng long ngậm ngọc, bệ là mặt hổ phù bằng đồng kích thước ngai đồng cao 81 cm, rộng 47 cm, sâu 45 cm,.., ngai đồng thờ cúng dùng cho gia tiên gia đình nhà họ cỡ đại quý khách muốn đặt ngai đồng thờ cúng có thể liên hệ với xưởng đúc đồng Thành Phát.
Xem nhanh nội dung

Đúc ngai thờ bằng đồng dùng cho gia tiên nhà họ, mẫu ngai đồng thờ cúng lưỡng long ngậm ngọc được xưởng đúc đồng Thành Phát đúc bằng nguyên liệu đồng đỏ nguyên chất dây cáp điện ngai thờ bằng đồng đỏ được đúc nguyên khối án chạm thủ công tinh xảo 100 %, được anh khách Yên Lạc Vĩnh phúc đặt tại xưởng đúc đồng Thành Phát thời gian đúc ngai thờ 30 ngày từ khi nhận tới khi hoàn thiện bàn giao ngai thờ bằng đồng cho anh mang về gia đình thờ trên ban thờ gia tiên.

ngai đồng thờ cúng gia tiên bằng đồng đỏ dây cáp điện

Ngai thờ bằng đồng cao 81 cm rộng 47 cm sâu 45 cm đúc nguyên khối bằng nguyên liệu đồng đổ dây cáp điện nguyên chất

mẫu ngai thờ cúng bằng đồng dùng cho ông bà cha mẹ

Ngai thờ bằng đồng này không có bán sẵn quý khách muốn thỉnh ngai thờ bằng đồng này có thể liệ hệ: 0963514966.

ngai đồng đúc thủ công truyền thống

Đúc ngai thờ bằng đồng đỏ cao 81 cm này hoàn thiện nặng 70 kg được hoàn thiện bàn giao anh khách

ngai đồng thờ cúng gia tiên bằng đồng đỏ dây cáp điện

===>>> Xem thêm: Đúc tượng đồng truyền thần bán thân đồng đỏ

- Bài viết trước đó Bộ Tượng Tam Thế Phật bằng đồng vàng cao 48 cm

- Bài viết tiếp theo Đúc Chuông Đồng Gia Trì Tiếng Hay Đường Kính 30 Cm Cả Mõ