Hoàn Thiện Bàn Giao Chiêng Đồng Đường Kính 80 Cm Nặng 28 Kg cho Khách Hải Phòng

Chiêng đồng cúng tiến hoàn thiện bàn giao anh khách Hải Phòng cúng tiến nhà họ với mẫu chiêng đồng chạm chiêng với hoa văn chìm, mẫu chiêng đồng tiếng hay nặng 28 cm đường kính 80 cm được anh khách Kiến An Hải Phòng đặt đơn vị đúc đồng Thành Phát,.., Hotline: 0963514966 - 0963523786 ( zalo )
Pin It
Xem nhanh nội dung

Chiêng đồng cúng tiến nhà thờ họ, mẫu chiêng đồng được gò thủ công chạm tay tinh xảo để có tiếng chiêng hay mẫu chiêng đồng treo trên giá dùng cho nhà thờ hoặc chiêng đồng treo ở đình, chiêng đồng treo ở đền với mẫu chiêng đồng được gò chạm hoa văn hoặc chạm hoă văn chim hạc vưn hóa đông sơn, chạm hoa văn lưỡng long chầu nguyệt, tứ linh " Long Lân Quy Phượng ",..,chiêng đồng treo nhà thờ họ có kích thước chiêng đồng đk 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 1 m, chiêng đồng tiếng hay mẫu đẹp, quý khách muốn đặt chiêng đồng cho nhà thờ họ có thể liên hệ với đơn vị đúc đồng Thành Phát Hotline: 0963514966 - 0963523786 ( zalo ).

chiêng đồng cúng tiến nhà thờ

Chiêng đồng treo nhà thờ mẫu chiêng đồng hun giả cổ chiêng treo có đường kính 80 cm hoàn thiện

chiêng đồng đường kính 80 cm hoàn thiện

Chiêng đồng đường kính 80 cm hoàn thiện được gò chạm chìm trêm bề mặt chiêng đồng hoàn thiện bàn giao khách

chiêng đồng đường kính 80 cm hoàn thiện bàn giao khách Hải Phòng

Chiêng đồng treo nhà thờ họ tiếng hay có đường kính chiêng đồng 80 cm nặng 28 kg hoàn thiện cho anh khách Hải Phòng

chiêng đồng treo nhà đền nhỏ

Chiêng đồng đường kính 50 cm hoàn thiện bàn giao cho khách Hòa Bình Hoàn Thiện tiếng hay

chiêng đồng treo nhà đền đường kính 60 cm

Chiêng đồng đường kính 60 cm chạm lưỡng long trầu nguyệt tiếng hay hoàn thiện cho đình làng

chiêng đồng đường kính 80 cm hoàn thiện bàn giao khách hàng

chiêng đồng đường kính 70 cm đục lưỡng long chầu nguyệt gỗ lim đục chạm tứ quý hoàn thiện bàn giao khách HN

chiêng đồng đường kính 1 m hoàn thiện

===>>> Xem thêm: 10 Mẫu Chiêng Đồng Đẹp Treo Nhà Thờ Họ + Báo Giá Đúc Chuông Đồng Tiếng Hay