Đúc Chuông Đồng Hoàn Thiện Bàn Giao Nhà Chùa Nặng 500 kg

Đúc chuông đồng cỡ lớn đại hồng chung với khối lượng nặng 500 kg chuông đồng có đường kính 86 cm, chuông đồng cao 1,79 m với mẫu chuông đồng, đại hồng chung bằng đồng nặng 500 kg hoàn thiện treo trên giá cho nhà chùa hoa văn hạo tiết đẹp tiếng hay,.., quý khách muốn đúc chuông đồng, đại hồng chung cỡ lớn có thể liên hệ với đơn vị đúc chuông đồng Thành Phát: 0963514966 - 0963523786 ( zalo ).
Pin It
Xem nhanh nội dung

Đúc Chuông Đồng Cỡ Lớn đại hồng chung bằng đồng hoàn thiện nặng 500 kg với mẫu chuông đồng, đại hồng chung cỡ lớn với kích thước chuông đồng, đại hồng chung cao 1,79 m đường kính miệng chuông đồng 89 cm, chuông đồng hoàn thiện được đơn vị đúc đồng Thành Phát hoàn thiện với mẫu cù lao chuông đồng rồng thờ nhà lý, trên chuông đồng với 4 góc đông tây, nam, bắc chuông đồng được trổ hoa văn theo văn hóa, thông tin cụ thể tên chùa, địa chỉ chùa, ngày tháng đúc chuông đồng, hoàn thiện đại hồng chung bằng đồng nặng 500 kg, được treo hoàn thiện trên giá chuông đồng như hình, quý khách muốn đúc chuông đồng cỡ lớn có thể liên hệ với đơn vị đúc chuông đồng Thành Phát: 0963514966 - 0963523786 ( zalo ).

đúc chuông đồng hoàn thiện nặng 500 kg

-Đúc chuông đồng đại hồng chung cỡ lớn hoàn thiện treo trên giá bàn giao nahf chùa chuông đồng 500 kg.

đúc chuông đồng hoàn thiện

===>>> Ngoài đúc chuông đồng cỡ lớn cho nhà chùa ra chúng tôi còn đúc tượng phật bằng đồng cho nhà chùa đẹp.