Báo Giá Bóng Khảm Thất Lân Vờn Cầu Cao 1,17 m Đẹp Cao Cấp Ở Hà Nội

Bóng Khảm Ngũ Sắc Thất Lân Vờn Cầu Cao 1,17 m, khảm ngũ sắc cao 90 cm, bóng khảm ngũ sắc cao 1,07 m, bóng khảm ngũ sắc cao 1,17 m, bóng khảm ngũ sắc cao, bóng khảm ngũ sắc đúc đồng dấy cáp điện nguyên chất, bóng khảm ngũ sắc với khung tranh khung " Vinh Quy Bái Tổ - Mã Đáo Thành Công - Thuận Buồm Xuôi Gió - Tùng Hạc Diên Niên - Cửu Ngư Quần Hội " Quý khách muốn mua, đặt bóng khảm ngũ sắc ở Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn,.., Hotline: 0963514966 - 0963523786 ( zalo ).
Pin It
Xem nhanh nội dung

Báo Giá Bóng, Đỉnh Cầu Thất Lân Vờn Cầu Khảm Ngũ Sắc Khảm 11 chữ vàng 9999 " Phúc Lộc Thọ Khang Ninh " Đức Lưu Quang " Tâm Tài Trí " bằng chữ đồng hán nôm thư pháp, bóng đồng khảm ngũ sắc khung tranh " Vinh Quy Bái Tổ " mặt chính bóng khảm ngũ sắc 5 chữ vàng 9999, khung tranh phụ thứ nhất khảm Bàn Cờ Tiên, khảm ba chữ vàng 999 " Đức Lưu Quang " khung tranh phụ thứ hai " Khảm tinh tú lão tiên " Tâm Tài Trí " Khảm vàng 9999,..,trên bóng đồng khảm ngũ sắc với các hung khung tranh có thể dùng tích tùy ý quý khách lựa chọn sao cho phù hợp với ngữ cảnh mà chủ nhân của quả đỉnh cầu thất lân thích hợp nhất, quý khách muốn mua đặt bóng thất lân vờn cầu có kích thước cao 90 cm, bóng thất lân vờn cầu cao 1,07 m, bóng thất lân vờn cầu cao 1,17 m, bóng thất lân vờn cầu cao 1,27 m, 1,35 m, 1,55 m,.., Quý khách đang sinh sống làm việc tại Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn muốn đặt bóng khảm thất lân vờn cầu hãy liên hệ: 0963514966 - 0963523786 ( zalo ).

bóng khảm ngũ sắc cao 1,17 m

Giá bóng khảm thất lân vờn cầu cao 1,17 m 139.000.000 đ Khuyến Mại Còn 119.000.000 đ

Bóng Đồng Khảm Ngũ Sắc Thất Lân Vờn Cầu Cao 1,17 m được khách Hà Nội đặt đơn vị đúc đồng Thành Phát.

bóng khảm thất lân vờn cầu cao 1,17 m

Đỉnh cầu thất lân vờn cầu khảm ngũ sắc cao 1,17 thuộc cung phong thủy lỗ ban đẹp khách lựa chọn đặt

bóng thất lân vờn cầu cao 1,17 m

===>>> Xem thêm: 10 Mẫu Bóng đồng thất lân vờn cầu cao khách Tại Đây